Praktische Info

Voorschriftje nodig? Afspraak maken!

Voor elk voorschrift dat gemaakt wordt, is de arts eindverantwoordelijke. Dit geldt voor elk geneesmiddelvoorschrift, maar ook voor kinesitherapie-voorschriften. Om een goede zorg te verlenen, zijn we als arts verplicht om steeds een bevraging en een klinisch onderzoek te verrichten om de juiste behandeling in te stellen. Daarom is het belangrijk dat u hiervoor op afspraak komt.

Ook indien u een geneesmiddel reeds langere tijd gebruikt, is het belangrijk om een goede oppuntstelling te doen van de medische aandoening waarvoor u het geneesmiddel gebruikt. Afhankelijk van de aandoening is deze oppuntstelling 1x/jaar, 2x/jaar of 4x/jaar. Telkens u op consultatie komt, zal u dan ook voldoende voorschriften meekrijgen om deze periode te overbruggen.

Doktersattest nodig? Afspraak maken!

Indien u ziek bent of een medisch probleem hebt, waardoor u niet kan gaan werken, heeft u een doktersattest nodig om aan uw werkgever te overhandigen. Ook hiervoor dient u op afspraak te komen. Zo kan de arts een juiste diagnose en inschatting maken betreffende hoe lang u werkonbekwaam zal zijn.

Tijdens het weekend (van vrijdag 20.00u tot maandag 7.00u) en tijdens feestdagen is de dokterspraktijk gesloten.

Bij dringende medische problemen kan u de dokter van wacht bereiken via het telefoonnummer 011/88.69.88

Geef een reactie