Wat is het GMD?

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat uw medische informatie (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…) en wordt beheerd door uw huisarts. Door een goed beheer van uw medische gegevens is een optimale individuele begeleiding mogelijk. U kan het GMD bekijken als uw inschrijving in de praktijk, die u jaarlijks verlengt.

Wat zijn de voordelen van het GMD?

  • U krijgt een verhoogde terugbetaling van uw raadpleging bij een van de huisarts.
  • Uw medische gegevens worden zorgvuldig beheerd en gecentraliseerd.
  • U krijgt verhoogde terugbetaling van de raadpleging bij een specialist indien u bent doorverwezen door de huisarts.

Wat is de preventiemodule van het GMD?

Als u tussen 45 en 75 jaar bent, kan de huisarts die uw GMD  beheert, 1 keer per jaar een preventiemodule aanmaken. Dit betekent dat we 1 keer per jaar samen een checklist overlopen met preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn. Deze module maakt deel uit van het GMD.

Wat kost het GMD?

Het GMD is gratis voor iedereen. De preventiemodule is gratis voor de 45 tot 75-jarigen.

Er zijn 2 mogelijkheden om het GMD of de preventiemodule af te sluiten:

  • U betaalt het bedrag van het GMD aan uw huisarts. U krijgt nadien met uw getuigschrift het volledige bedrag terug van uw ziekenfonds.
  • U sluit het GMD af met een klevertje. Wij verrekenen het bedrag dan rechtstreeks met uw ziekenfonds

Hoe kan u het GMD of de preventiemodule aanvragen?

Tijdens uw volgende raadpleging bij uw huisarts of tijdens een huisbezoek, vraagt u om het GMD af te sluiten. Als u de ouder bent van een kind of van een palliatieve patiënt, kunt u de opening van een GMD in zijn/haar plaats aanvragen.

Vanaf 1 januari van  het jaar dat u 45 wordt tot 31 december van het jaar dat u 75 wordt, kan u uw huisarts vragen naar een preventiemodule. Dit kan samen met een aanvraag of verlenging van het GMD zijn, maar ook bij een andere raadpleging of bezoek.